Mary Juusela
Clients

Clients

Socialstyrelsen
NAC, Nordic Adoption Conference
EurAdopt, internationell adoptionskonferens
Karlaplans Psykoterapigrupp
Vuxna Internationellt Adopterade i Finland (Helsingfors)
Nätverket Lars Lundberg
Familjerätten Jönköping
Myndigheten för Internationella Adoptioner (MIA)
Barnens Vänner
Barnen Framför Allt
Familjeföreningen för internationella adoptioner
Adoptionscentrum, centralt via kansliet
Adoptionscentrum Söder
Adoptionscentrum Norr
Adoptionscentrum Östergötland
Adoptionscentrum Gävleborg
Adoptionscentrum Skaraborg
Adoptionscentrum Mellannorrland
Adoptionscentrum Dalarna
Adoptionscentrum Sjuhärad
Adoptionscentrum Sydöst
Adoptionscentrum Skåne
Adoptionscentrum Västerbotten
Adoptionscentrum Halland
Adoptionscentrum Jämtland-Härjedalen
Adoptionscentrum Kalmar
Adoptionscentrum Jönköping
Adoptionscentrum Västernorrland
Håbos vänner - biblioteket

Subscribe to
Mary's newsletter