Mary Juusela

Fakta/Forskning

Empatin har minskat 40% de senaste 30 åren

Under de senaste 30 åren har empatin minskat med 40 procent (University of Michigan). Mobb- ning, fientlighet, rasism och näthat har ökat oproportionerligt mycket. När förändringarna är stora, tiderna nya och människorna olika är sociala förmågor (21st Century Skills, World Economic Forum) avgörande för att bygga framtiden. Förmågor så som: tolerans, samarbete och kreativitet.

SQ+EQ+IQ = en stark individ med hög potential!

Att arbeta med sociala och emotionella kunskaper (SQ och EQ, social and emotional skills) har enligt forskning (IHME) visat att det leder till de effekter som eftersträvas på arbetsplatsen och i samhället (IQ =att man lär sig det man är i skolan för att lära sig och att man får goda resultat). Mår man bra gör man bra! Din potential ökar! Samma resultat visar även Lika Olika-grundaren Mary Juuselas studie om hälsa, förmåga och potential kopplat till socialt utanförskap och psykisk ohälsa (Stulen identitet, Högskolan i Kristian- stad, 2003-2013).

1100% ROI på varje investerad dollar i SQ och EQ

Är det lönsamt att stärka beteenden och sociala kunskaper? Investerar man som företag vill man ha bästa möjliga avkastning. Columbia University visade i en studie att för varje investerad USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD.Världsunik studie

2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en tioårig världsunik studie (Stulen identitet) kring tolerans och mångfald. Mary hade själv utsatts för svår fientlighet under barndomen för hennes indiska och finska ursprung. För att förstå socialt utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer under tio år där Mary studerade socialt utanförskap, beteenden, potential och psykisk hälsa.

Vetenskaplig artikel av Mary Juusela
Publicerade böcker om studien Stulen identitet (beställs direkt från förelaget)Lika Olika-metoden

Tolv år senare skapade Mary ett verktyg som hjälper oss att övervinna fördomar och all slags fientlighet, Lika Olika-metoden. Lika Olika-metoden är resultatet av den världsunika studien Stulen identitet. Metoden arbetar med beteendevetenskap med fokus på psykologi och sociologi.

Lika Olika-metoden, används bl a. inom värdegrundsarbete i ett 150 svenska och åländska skolor, företag, föreningar och kommuner. Mellan våren 2011 - sommaren 2019 har över 45 000 individer tagit del av Marys inspirerande och tankeväckande föreläsningar om sociala kunskaper, tolerans och hur vi skapar en välmående och tolerant miljö och hur allt börjar med dig och mig och hur vi agerar i vardagen.Lika Olika

2015 grundade hon utbildningsföretaget Lika Olika och Marys toleransföreläsningar drar fulla hus och hennes verktyg.

ÅRETS STJÄRNFÖRETAGARE, vinnare norra Stor-Stockholm
ÅRETS STJÄRNFÖRETAGARE, 2 plats i Sverige

Följ Mary
på social media

Facebook | Instagram | LinkedIn