Mary Juusela

Press/Media

Mary Juusela förekommer frekvent i media. Detta är ett urval. Ett större antal artiklar, radio-och tvintervjuer kring henne finns hos Lika Olika eller på LinkedIn

Unionens medlemstidning Kollega
Personal&Ledarskap
TV4
Aftonbladet Debatt
SR
SR

Följ Mary
på social media

Facebook | Instagram | LinkedIn